LÕI SỐ 2 - LÕI CATION

:

90.000đ

Lõi cation xử lý nguồn nước cứng, nước nhiễm đá vôi và bảo vệ màng RO
-      Chức năng: Xử lý nguồn nước cứng có chưa nhiều ion Mg2+ và Ca2+ (Nước nhiễm đá vôi)
-      Bảo vệ màng RO khỏi cặn nước cứng gây tắc
-      Sản phẩm được sản xuất theo quy trình công nghệ cấp chứng nhận phù hợp ISO 9001:2008.

Danh sách nhận xét

Sản phẩm chưa có nhận xét nào ...

Báo chí nói về chúng tôi

nothing